ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT

ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT

SC ACTAMEDICA SRL cu sediul în Târgu Mureș, Str. Verii, Nr. 46, județ Mureș, România, anunță finalizarea la data de 15.03.2020 a proiectului cu numărul ID P_34_498, intitulat „Rețeaua Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Imagistică Hibridă și TeleMedicină Avansată în GastroEnterologie și Cardiologie“, Cod MySMIS+ 103845, în baza contractului de finanțare nr. 116/16.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul s-a implementat în Regiunea Centru, județul Mureș, localitatea Târgu Mureș, Str. Verii nr. 46 și în Regiunea Sud Vest Oltenia, județul Vâlcea, localitatea Călimănești, Aleea Liliacului nr. 10, având o durată de 42 luni.

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.226.812,37 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 11.449.162,76 lei (din care 9.731.788,35 lei din FEDR și 1.717.374,41 lei din Bugetul Național).

Rezultatele obținute ale proiectului:
– 6,34 ENI (echivalent normă întreagă) cercetători care lucrează în departamentele cu facilități îmbunătățite (locuri de munca noi și menținute);
– 4,84 ENI (echivalent normă întreagă) noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de muncă nou create);
– 2 noi locuri de muncă, altele decât CD;
– 2 laboratoare CD nou create prin proiect;
– 6 echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziționate prin proiect;
– 6 echipamente CD în total achiziționate prin proiect;
– Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile 8.777.649,61 lei.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Dr. Carmen Daniela Nicolau,
Manager de proiect
Telefon 0744540921
e-mail: nicolau_lotus@yahoo.com

No Comments

Post A Comment

14 − five =