Acces mass media

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului, cu modificările ulterioare precum și pentru respecarea dreptului de informare a reprezentanților mass-media, pentru diminuarea riscului de furnizare a unor informații eronate acestora precumși pentru evitarea producerii unor prejudicii de imagine spitalului sau personalului, sunt stabilite următoarele reguli privind accesul mass-media în Spital Gastroenterologie – Cardiologie – Spitalizare de zi, după cum urmează:

 

Administratorul spitalului, dna dr. CARMEN NICOLAU, este purtătorul de cuvânt al spitalului, putând fi contactată la adresa de email office@lotuslife.ro și telefon 0721 232232;

 

Accesul mass-media în incinta unităţii sanitare se realizează astfel:
a) reprezentanţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la punctele de acces ale spitalului pentru identificare, unde vor fi identificați în baza legitimației de serviciu și va fi anunțat administratorul spitalului care va permite accesul în incinta spitalului.În cazul în care accesul nu este permis acest aspect va fi comunicat către reprezentanții mass-media.
b) Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care administratorul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.
c) Reprezentanţii mass-media în incinta spitalului vor fi însoțiți permanent şi vor fi echipaţi corespunzător cu halat şi papuci de unică folosinţă, precum şi cu ecuson.
d) Este interzis accesul reprezentanţilor mass-media în laboratoar, depozite de deşeuri medicale periculoase, precum şi în orice altă zonă stabilită de administratorul spitalului.

 

Acordarea interviurilor în cadrul spitalului – Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate de către administratorul spitalului sau alte persoane desemnate de către acesta, cu respectarea drepturilor pacienţilor și demnităţii umane.

 

Fotografierea şi filmarea în cadrul spitalului
a) Reprezentanții mass-media pot filma sau fotografia în incinta spitalului doar în spațiile în care administratorul și-a data acordul în mod explicit.
b) În cazul în care reprezentanţii mass-media doresc intervievarea unui pacient, se va respecta dreptul pacientul referitor la exprimarea acordului privind intervievarea şi filmarea/fotografierea sa și că acest acord a fost exprimat și în scris conform procedurilor interne ale unitărții sanitare.

 

Transmiterea informaţiilor către mass-media
a) Administratorul spitalului va asigura periodic sau de fiecare dată când activitatea spitalului prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate de presă, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri etc..
b) Necesitatea şi oportunitatea organizării de evenimente de presă (conferinţă de presă) se va decide de către administratorul spitalului.
c) În situaţia în care angajații spitalului participă la diferite evenimente (conferinţe, congrese) împlicând numele spitalului în calitate de partener al evenimentului respectiv, aceasta se va realiza în baza unor contracte de colaborare/parteneriat cu spitalul și cu acordul administratorului spitalului.

 

Comunicarea cu mass-media în situații de criză
a) Singura persoană abilitată pentru comunicarea cu mass-media în situații de criză este administratorul spitalului.
b) Administratorul spitalului va stabili cine va participa și cine va răspunde întrebărilor specifice adresate de jurnaliști. Pot participa mai mulți experți dacă problema este complexă.