Documente necesare pentru internare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE:

 1. Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare de la medicul de familie/medicul specialist
2. Act de identitate: buletin/carte de identitate(original și copie);
3. Cardul de sănătate (NEPREZENTAREA CARDULUI DE SĂNĂTATE OBLIGĂ PACIENTUL SĂ PLĂTEASCĂ CONTRAVALOAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE LA RECEPȚIA SPITALULUI);
4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
* Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni, anterioare internării.
* Pensionari: ultimul cupon de pensie.
* Pentru cetățeni străini: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănăte, eventual permis de ședere.
5. Eventuale documente medicale (bilet de externare, investigații, etc.)